لیست پذیرندگان طرف قراداد

ردیفنام پذیرندهنوع همکاریمحصولاتآدرس سایت
1دیجی کالاکوپن تخفیفبازارگاه آنلاینhttps://www.digikala.com
2تخفیفانکوپن تخفیف تخفیف مجموعه رفاهیhttps://takhfifan.com
3طاقچهکوپن تخفیفمحصولات فرهنگیhttps://taaghche.com
4فیدیبوکوپن تخفیفمحصولات فرهنگیhttps://taaghche.com
5تپسیکوپن تخفیف تاکسی اینترنتیاپلیکیشن تپ سی
6 (اسنپ) حمل و نقلکوپن تخفیف تاکسی اینترنتی سوپر اپلیکیشن اسنپ
7اسنپ اکسپرسکوپن تخفیفخرید از سوپرمارکت سوپر اپلیکیشن اسنپ
8اسنپ رومکوپن تخفیفاقامتگاه اقتصادی سوپر اپلیکیشن اسنپ
9اسنپ گیشهکوپن تخفیفبلیط مجموعه رفاهی سوپر اپلیکیشن اسنپ
10 فیلیموکوپن تخفیف اشتراک فیلمhttps://www.filimo.com
11 نماواکوپن تخفیف اشتراک فیلمhttps://www.namava.ir
12 ازکی داتکامکوپن تخفیف خدمات بیمه ایhttps://www.azki.com
13سینماتیکتکوپن تخفیفبلیط سینماhttps://cinematicket.org
14سیب اپکوپن تخفیف نرم افزار تلفن همراهhttps://sibapp.com
15 مدیسهکوپن تخفیفبازارگاه آنلاین https://www.modiseh.com
16 بیمه داتکام درگاه پرداخت خدمات بیمه ایhttps://recharge.bimeh.com
17 ویدفکتور درگاه پرداخت ابزار آلاتhttps://vidfactor.com
18 آموزش زبان آرش نیا درگاه پرداخت آموزش زبانhttps://rezaarashnia.com
19 گلد آن درگاه پرداخت طال و جواهراپلیکیشن گلدآن
20ایزی کارت درگاه پرداختگیفت کارتhttps://easycard724.ir
21 داریما درگاه پرداخت لوازم الکترونیکیhttp://darima.ir
22 ایکس ویژن درگاه پرداخت محصولات الکترونیکیhttps://xvision-tehran.com
23 آترینا دکتر درگاه پرداخت خدمات سلامتhttps://atrinadoctor.com
24 ایران درخت درگاه پرداخت گل و گیاهhttps://iranderakht.com
25 می خوش درگاه پرداخت آجیل و خشکبارhttps://maykhosh.com
26دوما کت درگاه پرداختپوشاکhttps://doomacoat.com
27 ویدا درگاه پرداختکتابhttps://vidapub.com
28 گلد رایان درگاه پرداخت محصولات الکترونیکیhttps://goldrayan.com
29 مقداد آی تی درگاه پرداخت محصولات الکترونیکیhttps://meghdadit.com
30 افق کوروش کارتخوان فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
بیش از 3000شعبه در سراسر کشور www.okcs.com

مرکز خرید زیگورات سنتر (استان کرمان- شهرستان سیرجان)

ردیفنام پذیرندهنوع همکاریمحصولاتآدرس
31 پوشاک ارنی کارتخوان پوشاکاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
32 سنجاق قلفی کارتخوان زیورآلاتاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
33 پوشاک زنانه تتو کارتخوان پوشاکاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
34 شیلوند کارتخوان پوشاکاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
35 جانبی سنتر کارتخوان لوازم جانبیاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
36 بیوتی لند کارتخوان محصولات آرایشیاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
37 ال سی من کارتخوانپوشاکاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
38بنتی کارتخوانپوشاکاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
39ال وای کیدز کارتخوانپوشاکاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
40 گالری ترنج کارتخواندکوراسیون منزلاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
41لیدی لند کارتخوانپوشاکاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
42 مطب دندانپزشکی دکتر رادفر کارتخوانخدمات دندانپزشکیاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
43ملکه گلها کارتخوانپوشاکاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
44گالری گلیم نفیس کارتخوانفرشاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
45پاندورا کارتخوانپوشاکاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
46کالای خواب مازاریان کارتخوان کالای خواباستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
47بدلیجات نورزاده کارتخوان بدلیجات نورزادهاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
48 نی نی ناز کارتخوان پوشاکاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
49 سوغات سرای ماه بانو کارتخوان سوغات سرااستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
50 بوتیك کاتلیا کارتخوان پوشاکاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
51 مارال چرم سیرجان کارتخوان پوشاکاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
52 مامی کیك کارتخوان کیك و شیرینیاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
53 ال سی من شعبه زیگورات سنتر کارتخوان پوشاکاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
54 بدلیجات عزیزی کارتخوان زیورآلاتاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
55 کاور کات کارتخوان لوازم جانبیاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
56 کفش بارلی کارتخوانکفشاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
57 تعطیلات کارتخوانپوشاکاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
58 ماسوره کارتخوانزیورآلاتاستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر
59 سوهان محمدسیما کارتخوان سوغات سرااستان کرمان، شهر سیرجان، بلوار شهید زندی نیا ، بلوار نماز، ساختمان مجتمع زیگورات سنتر